TungNgo99

Phân tích dài hạn BTCUSDT ngày 03/09/2022

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ở khung tuần giá BTC đang đi trong kênh giá song song
Giá cũng được đỡ ở trendline RSI
Dựa trên fibonacci mở rộng, giá có thể sẽ tiến tới mốc 73215.47
Tuy nhiên để chắc chắn nhất hãy mua BTC khi giá đi lên trên EMA89 và vùng EMA34
Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.