TraderTop-net

Bitcoin ngày 20/12 - Chuyển đổi trạng thái

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đà tăng của BTCUSDT được tạo ra trước đó đã không thể tiếp diễn trong hôm qua. Vùng mua chúng ta xác định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó

Một số điểm cần chú ý về mặt PTKT:
* BTCUSDT trên H4 đang hình thành mô hình Inside Bar - nến trong nến. Nến mẹ là nến X đang nhốt khá nhiều nến con vào trong. Đây là dạng mô hình "nén" giá, có thể dẫn đến sự bùng nổ giá trong thời gian tới.
* Xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn đang được duy trì sau cú pump vừa rồi.
* Về mặt tổng quan chung, BTCUSDT đang đi ngang tích lũy trong 1 khung giá - range - được giới hạn bởi 02 cạnh trên dưới.

Như vậy, BTCUSDT đang chuyển đổi trạng thái từ xu hướng ở hôm trước sang đi ngang tích lũy vào hôm qua, có thể dẫn đến bùng nổ trở lại trong thời gian tới. Hướng bùng nổ có thể tùy thuộc vào hướng phá vỡ mô hình Inside Bar

Nhìn chung, kèo ngắn hạn của BTCUSDT vẫn nghiêng 1 chút về tăng sau cú pump vừa rồi.

Cuối tuần lại đến, anh em cẩn thận với mấy kèo pump dump

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.