Ninh-Do

BTC target ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC dự đoán SW hoàn thành sóng hiệu chỉnh trước khi tăng giá
Dừng lỗ: 3930