thghnh0

BTC trong trung hạn cho ai chơi Spot

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi vượt kháng cự cũ, BTC đang hướng tới phá cản gần nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.