BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có lẽ thị trường khá mệt mỏi và cần lắm một giai đoạn nghĩ ngơi .
Taget : 5k1 - 5k4 - 6k1
Stoploss: vùng 4k3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.