mtd668

Dự đoán giá Bitcoin ngày 07-4-2022 giá tiếp tục đi xuống

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đúng như dự đoán ngày 30/3: giá btc đã giảm về vùng 42kxxx sau chuỗi 8 ngày tăng giá liên tiếp.
Với cây nến đóng đỏ dài ngày 7/4 kết hợp tín hiệu cuối tuần thước giảm, dự đoán nhiều khả năng btc sẽ giảm thêm về vùng 40k
Rất có thêm quả giảm sâu rút râu về vùng 35-36k như hình vẽ
---
Chiến lược xem xét vào hàng spot:
Xem xét vào hàng dần từ khoang 40k
Đặt lệnh bắt đáy btc tại 35500
Phân bổ vốn hợp lý

* Lưu ý: Đây là nhận định cá nhân ko phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.