SinvestFX

Xu hướng BTC - SinvestFX

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tuần này BTC đã hoàn thành dự báo lần trước là về vùng giá 8kx. Chiến lược tiếp theo là tiếp tục canh bán BTC , mục tiêu về vùng 7k7.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.