CafeTrade

BTC mục tiêu 8800USD trong tuần tới !

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Theo chart 4H thì BTC đang chạm biên trên trong mô hình cái nêm giảm ở bài phân tích trước, hiện nay giá đang trong giai đoạn hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược, nếu giá phá đường cổ tại mức 8400USD ( tức phá luôn đường trendline giảm ) thì chúng ta sẽ ưu tiên mua vào tại vùng giá này, mục tiêu gần nhất là 8800USD. Còn nếu giá giảm qua vùng fibo 61.8% tại mức 8000-8100usd thì giá sẽ giảm về vùng 7800USD xa hơn là 7300USD. CafeTrade Chúng tôi vẫn khuyến khích ưu tiên mua ( có thể mua margin ) khi giá phá 8400USD , chốt lời tại 8800USD.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.