TranHoaiNam2111

Giao dịch BTCUSDT: Buy ngắn hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mua BTC: Ngắn hạn
Entry: 42060
SL: 41500 (1.33%)
TP 1: 43100 (2.47%)
TP 2: 44000 (4.61%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt lời 1/2 vị thế tại mức giá 43300 (2.95%)
Dời cắt lỗ về Entry 42060
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chạm SL tại Entry sau khi dời cắt lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.