vanbeo

Kịch bản nào cho BTC trong tuần này.

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá BTC hiện tại đang có dấu hiệu điều chỉnh cho đến ngày 13 tháng 3. Có 2 mức kháng cự chính tại vùng 3k79x và 3k54x .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.