SPT_GROUP

Tuần đen tối của thị trường đầu tư

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
theo nhận định cá nhân của tôi giá không thể đi qua đc cản EMA 200 #BTC4H cùng với Eliot còn 1 sóng cuối ở #BTCD vì vậy những ngày tiếp theo sẽ là thời kỳ rớt giá thê thảm BTC kéo theo toàn bộ thị trường Tôi dự đoán giá #BTC nằm khoảng 13k-15k và rất nhanh sau đó sẽ hồi về 35k-30k
// chỉ xem những ý kiến cá nhân của tôi để tham khảo
thanks !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.