mrhenry

BTC/USDT Long đợi lệnh an toàn cao

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Anh em có thể canh múc kèo này ngay tại 553xx-557xx rồi và đặt STL và TG như hình nhé.
- Tuyệt đối tôn trọng STL vì STl rất nhỏ.
- Thoát hết hàng ở vùng giá 596xx-594xx
Đây là ý kiến cả nhân không phải lời khuyên
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Bão về. Dừng chơi tạm thời theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.