TraderTop-net

BTC - Có tia hi vọng. Hãy xách thận lên và bắt đáy nào anh em

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đầu tiên, chúng ta phân tích cái nhỏ trước. Chúng ta thấy 1 mô hình 2 đáy - double bottom - đang được tạo ra (đánh số 1-2 màu đen). Tại đáy 2, mô hình nến Doji chuồn chuồn - dragonfly Doji - đã xuất hiện và volume cũng tăng nhẹ lên, cho thấy lực mua. Đây là một chút lực bắt đáy của Bò chăng? Chúng ta không rõ lắm. Mô hình 2 đáy hoàn tất khi bitcoin bứt lên đường cổ - neckline - là đường kẻ ngang màu đen. Tuy nhiên, nhìn 2 lần break gần đây (2 cái hộp chỗ số 2 và 4 màu đỏ) cho thấy break 2 lần thất bại rồi. Break lên xong rồi hẹo ngay. Quá tam 3 bận. Thêm 1 lần nữa chắc Bò không bao giờ dám trade breakout nữa.

Về mô hình tổng quát thì lại là tia sáng nhỏ cuối đường hầm cho bitcoin ngắn hạn. Cấu trúc sóng wolfe tăng - bullish wolfe wave - thể hiện qua các đường nối đứt và được đánh số 12345 màu đỏ. Theo lý thuyết, điểm đảo chiều sẽ nằm xung quanh điểm số 5, tức là khả năng bitcoin ngắn hạn có thể đi xuống đây là bật lên. Điểm 5 hiện nay nằm quanh tầm 3350 - 3400. Cấu trúc này còn giống như mô hình biểu đồ Nêm Giảm - Falling Wedge - một mô bình biểu đồ tăng giá. Nếu anh em là các chiến sỹ Bò trung kiên, hãy ra bệnh viện, bán nốt trái thận còn lại để bắt đáy quanh vùng dưới 3400 thử xem. Hoặc chúng ta sẽ có tiền mua lại quả mới lắp vào, còn dư thêm tiền mua một con Porche đời mới. Hoặc chúng ta sẽ gia nhập hội Xmen "người không thận" đang rất đông và nguy hiểm trong thế giới trader, đặc biệt là crypto trader

Hãy xách thận lên và bắt đáy nào anh em (đùa thôi nha. Trading nhớ SL nhé anh em)

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.