GameonVentures

Bitcoin, chu kỳ dài hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
3 pha chính của Bitcoin thời điểm hiện tại

Bán: 60,000 $
Mua: 23,000 $
Bán lại : 77,000 $
Mua: 7500 $
Bán hết ở 110,000 $

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.