VBCAPITAL

Đây là ý tưởng dài hạn của BTCUSDT

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là ý tưởng dài hạn của BTCUSDT
LƯU Ý : đây không phải là lời khuyên đầu tư. chỉ là tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.