MexcieZ

BTC Daily Updates 18/3

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Sau khi phá khỏi vùng sideway 37000 – 40300, BTC hiện tại đang quay lại test vùng giá trước đó là kháng cự để biến khu vực này thành vùng hỗ trợ mới cho đà tăng ngắn hạn.

- Khung H4 với nến rút râu liên tục cũng cho thấy sự giằng co ở khu vực này khá mạnh mẽ. Trước mắt, cần phải thấy BTC xuất hiện lực mua mạnh để tiếp tục tăng trong thời gian tới.

- Ngày mai là cuối tuần, trước mắt lực mua cũng không có, có long/short thì đi ít giải trí thôi chứ sóng không có đánh cũng chán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.