UnknownUnicorn4548749

BTCUSDT 09/04/2021 Chu kì tăng của BTC có phải đã kết thúc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lưu ý chính

Giá của BTC đang tiếp cận với line dưới của kênh giá tăng trên khung biểu đồ ngày.

Thợ đào đã ngừng bán BTC và bắt đầu thu gom thêm( theo dõi chỉ số MPI)

Dự trữ BTC tại tất cả các sàn giao dịch giao ngay như Binance, Okex, Coinbase Pro trong những ngày gần đây giảm mạnh, một lượng lớn BTC được chuyển ra khỏi sàn và lưu trữ tại ví lạnh:
-Dự trữ BTC tất cả các sàn giao dịch giảm
-Dòng ra BTC của tất cả các sàng giao dịch tăng
Lưu ý: Bài đăng của HoaiBacFx chỉ mang tính chất thông báo và cung cấp thêm thông tin tham khảo đến các bạn, không phải lời khuyên đầu tư. Tất cả mọi kèo cọt giao dịch BTC đều là lệnh Spot, mang thiên hướng nắm giữ vì thế mình sẽ không có điểm cắt lỗ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.