mtd668

Short BTC Tp1 25k - tp2 20k

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xoạc thôi các bác, lăn tăn làm gì,
Entry 28k5
SL 29k4
Tp1 25k
Tp2 20k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.