truongdathuong

BTC H4 (20/04)

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC hồi về fib 0,618 của đợt tăng vừa rồi. Đi mẫu hình điều chỉnh ABC, đã chạm mục tiêu giá. Có thể chờ long khi stochRSI cắt lên. Chờ đóng nến lúc 11h.
Đặt lệnh stop trên cây nến H4 lúc 11h.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.