HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin 1 phut phiên sáng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có sự đồng nhất của 3 đám mây
chúng ta chờ cơ hội để vào long btc nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.