Hoancoinfeed

kịch bản Btc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc sẽ đi sóng 5 với mục tiêu. 54k trước mắt. Sl 46K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.