URIFX

@BTCUSDT #Ending => Mong chờ 1 kịch bản Bull

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Ở BTC có lẽ rõ structure hơn ETHUSDT . Mình sẽ quan sát cặp này trong thời gian tới, chờ cơ hội mua.
Tuy vậy, thời gian tới khả năng giá BTC giảm tiếp là rất cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.