BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có khả năng đã đi hết sóng 5 tuần vừa rồi. Nếu chưa thì sẽ kết thúc sóng 5 trong tuần này. Và vùng giá mà nó sẽ xuống tiếp là 15k or 13k. Nếu tuần này mới kết thúc sóng 5 thì khả năng là xảy ra vào ngày 18-20/11/2022.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.