HarryDamThanhHiepNWG

tâm sự tài chính cuối tuần giao dịch kỉ luật gặt hái thành công

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiệp sẽ chốt hết và đứng ngoài quan sát ,đã có tín hiệu điều chỉnh tương đối
hiệp sẽ chờ nhịp 3 để vào còn hiện tại sẽ chốt và quan sát
cảm ơn mọi người rất nhiều

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.