Ditrki1508

Nhận định tiếp theo về BTC - 95xx

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
như bài phân tích trước đã về vùng 86xx có thể giá sẽ rơi về 85x do tâm lý tháo chạy của các nhà đầu tư nhưng tiến tới sẽ là 1 cú tăng cực lớn với BTC có thể chạm 9k5 vì BTC đã nén khá lâu rồi . có thể BTC sẽ đi sizeway để dũ sạch cá con nên cân nhắc .
Bình luận: đang sizeway cân nhắc vào lệnh không chễ chuyến tàu
Bình luận: giũ cá con kinh thật giết 2 đầu luôn chuẩn bị moon nào
Bình luận: size way còn dài các bác yếu tim chắc nhảy tàu hết rồi
Đóng lệnh: dừng lỗ