khoahuynh

06-01-2022: thử bắt đáy cụ BTCUSD

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình thử bắt đáy BTCUSDT với SL và TP như hình nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.