SOT_Indie

Dự đoán xu hướng BTC ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Các chu kỳ giá ngắn hạn gần đây của BTC thường kéo dài từ 23-25 ngày.
Tôi sẽ đợi giá kết thúc chu kỳ hiện tại mới tiếp tục xem xét vào lệnh
Vùng 35000 lực đỡ không quá mạnh nên tôi sẽ thiên về chiều hướng bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.