NhatHoang_DataAnalysis

BTC đang tiến về 48k

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trong 7 ngày tới BTC có thể tạo tích lũy cho xu hướng tăng về 48 k .
Nếu xu hướng tích lũy duy trì trong biên độ từ 43k - 48k altcoin sẽ tiếp tục lộ trình tăng mạnh.
- Sóng ngắn futures nên dùng đòn bẩy X10 trở xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.