jackfrost53

BTC đang trong vùng mua tốt nhưng vẫn gặp cản khó

Giá lên
jackfrost53 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTCUSDT đang trong vùng Demand 40k-43k. Đây là vùng mua tốt để vào lệnh.
Hiện tại lệnh 42k đã được kích hoạt. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện vùng Supply 43k5-45k khiến vị thế mua đang bị lung lay. Xác suất thắng lệnh cũng bị giảm xuống.
Điều cần thiết lúc này là phải quản lí lệnh thật tốt. Đặt điểm SL tại 39k2 cách vùng Demand 1 đoạn để tránh SL.
Nếu là Trader thì phải để SL trước còn với Holder thì có thể quan sát hàng động giá. Đôi khi giá chạm SL lại bật lên.
Bình luận: Đã có lực mua lên nhẹ và giá đang di chuyển trong vùng cung. khả năng giảm ngắn hạn khá cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.