Kiemcao

Dự kiến Giá BTC trong thời gian sắp tới. ace tham khảo

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo sơ đồ times 4h và D1. Phe Bò thả trôi để chuẩn bị tấn công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.