BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Daily Btc tạo thành mẫu hình inside bar, với nến tăng và 1 loạt nến giảm bên trong nó, chứng tỏ MMs đang thả orderbook mua hàng tại vùng này.
Nhận đỉnh: Giá tăng
Vùng mua: 27k - 27k5
Dừng lỗ 26k4
Chốt lời: 32k - 34k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.