A_Luan26

Bitcoin hôm nay kìm nén xuống để thoát lên tiếp

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Trên khung H4 Bitcoin nén xuống từ 64.000 xuống 62.000 ,đóng nến biên trên EMA21 để chuẩn bị cho cú break tiếp theo lên khỏi vùng kháng cự 64.000
(nếu đóng nến dưới EMA21 thì nên thận trọng)
Anh em chờ xem thị trường phản ứng ra sao