LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã đi vào xu hướng tăng điểm trung hạn

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Sau một cú bật 200 giá vừa qua thì Bit đã confirm sức mạnh của mình để altcoin tiếp tục bay