TuLeeAT

BTC/USDT 3/8 Sóng điều chỉnh hay Dowtrend ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT 3/8 Sóng điều chỉnh hay Dowtrend ?
- Btc đang có một sóng điều chỉnh trên khung D1, và hiện tại đang giữ giá trên EMA200, và FiBo 0.618
- Thì ta có thể thấy tới nay BTC Khung D1 vẫn là một con sóng điều chỉnh của 10 ngày BTC tăng mạnh
- Hãy theo dõi diễn biến giá tiếp theo của BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.