TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 18/06 - Bẫy sập nhẹ, Bò đuối sức

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đà tăng của BTCUSDT tạm thời bị chặn đứng quanh mốc 9500. Đây chính là đỉnh cũ của đợt bull run trước đó.

Chúng ta có thể thấy bull trap - bẫy bò - đã xuất hiện nhẹ. Hai nến gần đây thò bóng trên lên trên đỉnh trước đó nhưng nhanh chóng bị đẩy xuống trở lại. Các nến thò bóng này đều có volume lớn hơn so với các nến xung quanh, cho thấy dù Bò có cố gắng nhưng Gấu đang ra tay chặn đường khá mạnh. Chú ý nến bull trap thứ 2 là một nến spinning top - con xoay - có bóng dạng, dạng high-wave-candle. Có vẻ như Bò - Gấu đang có trận chiến nho nhỏ quanh mốc 9500.

Chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng uptrend ngắn hạn đang chiếm ưu thế và chúng ta sẽ đi theo nó nhưng trong bối cảnh này, việc mua vào không được ưu tiên. Chúng ta có thể đợi hồi xuống dưới quanh 8800 để mua sẽ tốt hơn. Thêm 1 nhắc nhở cũ nhưng không cũ là nên chú ý vùng số tròn 10.000. Nên thoát lệnh trước vùng này sẽ ổn.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!


➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.