Trongvinh-FA25

BTC - CHẠM NGƯỠNG CỬA TỬ THẦN?

Giá xuống
Trongvinh-FA25 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn, và đang vận động trong 01 tam giác giảm, đã đi gần đến cuối con đường rồi, bên bán vẫn đang chiến ưu thể, điều gì sẽ sảy ra tiếp theo?
- BTC đã xuyên thủng EMA 50 và tiến sát về EMA 100 và ngưỡng hỗ trợ 9,727$, tại đây có 02 khả năng xảy ra:
+ BTC được hỗ trợ bởi lực mua mạnh tại vùng này và hoàn thành mô hình H&S ngược giá sẽ phục hồi và tiến về vùng 11k1-11k6
+ BTC xuyên thủng EMA100 , lúc đó cột mốc tiếp theo là 9k1 đây là thành trì cuối cùng của gấu, một khu vực hỗ trợ rất cứng đã hai lần gấu tổ chức phản công thành công tại đây, nếu khu vực này thất thủ BTC sẽ tiến về vùng 7k-7k4
- BTC có vẻ đang lặp lại hành đồng trước đó (02-11/2018) một tam giác giảm break xuống cạnh hưới của tam giác BTC giảm từ 6000$ xuống 3000$, gần đây nhất tam giác tăng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đẩy BTC một mạch lên 14k. Nếu tam giác hiện tại hoàn thành và làm đúng nhiệm vụ thì chính thức xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc.
- Khối lượng giao dịch dang nhỏ dần cho thấy chưa có lực mua tại vùng này.
Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Bình luận:
Vùng 9k8 - 10K đã làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ của mình, hiện tại giá đang chạm vùng PPZ trong hơn 1 tháng gần đây. điều này đang cho thấy có 2 nhóm đang hoạt động. nhóm mua tại vùng 9k8-10k, nhóm bán tập trung tại vùng 10k5-10k8, với khối lượng giao dịch nhỏ như hiện tại, cho thất đây là vùng hoạt động chủ yếu là các retail trader, chưa thấy dấu hiệu của các Big Boy. có lẽ đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay.
Chiến lược chúng ta vẫn giữ nguyên như trên.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã phá xuống vùng 7k8 như dự kiến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.