Ninh-Do

BTC ngắn hạn

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#BTC
Đây là dự đoán của mình về BTC
Stoploss dưới 4180 target như hình
Bình luận:
dính Stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.