MUNC

Một trường hợp xấu cho BTC giảm thêm 1 nhịp nữa

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại mình đang dự thêm trường hợp BTC rơi thêm 1 nhịp nữa về vùng 51 -52 do mình đang nghi ngờ con sóng 4 chạy Flat, nếu có sóng 5 này chạy theo dạng ED sau đó sẽ hồi lên vùng 60-62, Alt hiện tại cũng chưa đáng lo ngại cho tuần này, nếu BTC có giảm thêm 1 nhịp thì alt cũng sẽ giảm và hồi lên 1 đoạn lớn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.