TuanBird

Bitcoin 4000 USD 2024 BUY BUY?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Liệu lịch sử BtC về dưới 10000 đô la có xảy ra? nhưng nếu xảy ra thì bao nhiêu người sống xót sau khi thủng đáy 16k -> 10k -> BUY 4K
Tất cả cùng chờ đợi biến cố gì khiến Btc đủ rơi tự do? Chiến Tranh CHINA 6/2024 hay lý do gì khác?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.