coinico681

Dự đoán BTC/USDT sàn Binance

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Trước tiên chúng ta cần quan sát vùng 75xx, nếu qua mong chờ tiếp theo ở vùng giá 8k1x
- Nếu không qua vùng 7k5x thì quay về test lại vùng 6k6x và sẽ nhanh chóng tăng trở lại vùng 8kx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.