BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá có thể về test trend giá tại 8858 và đi xuống tại kháng cự tĩnh 81xx theo Fibo sau đó bật lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.