BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chờ thêm tín hiệu từ thị trường
Bitcoin break được các mức giá được đánh dấu thì có thể vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.