TonySatoshi

BTC ngắn hạn

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Giá đang hình hành mô hình vai-đầu-vai. Hiện tại đang hình thành đỉnh vai phải.
Xu hướng giảm xuống vùng 7k6 - 7k8. Nếu lủng vùng 7k6 thì sẽ về vùng 7k3.