NGOCBAO_TRADER

Long BTC cho mục tiêu ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tiếp diễn xu hướng tăng. BTC có thể hoàn thành nốt nhịp sóng cuối cùng và target kì vọng quanh mốc 91xx. Chúc các bạn giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.