BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá có thể lên vùng 94xx và đi xuống bằng thang máy tới vùng 65xx hình thành bước sóng C
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.