Allin102

Phân tích ngắn hạn BTCUSDT sàn Binance ngày 07.01.19.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

-Trên cmc: Vốn hóa tăng nhẹ lên 137 tỷ $, Volume 24h 17.4 tỷ $. Dominance 51.7%. Nhận thấy BTC hôm qua tăng 6% tuy nhiên vốn hóa không tăng mạnh, dominance tăng cho thấy thị trường dồn sức vào btc, chart alt/btc giảm.
- Khung W: giá trong BB, hướng đến BB giữa, trụ histogram giảm dần, hướng về 0, nỗ lực tối qua đã đưa nến tuần thành màu xanh, tuy nhiên vol thấp hơn nến trước.
-Khung 3D: Giá tăng, vol tăng đang tiến đến BB giữa, MACD cắt lên, trụ histogram +
-Khung 1D: Giá tiến đến cản cũ, tuy nhiên chưa phá được trend giảm, vol chưa thật sự thuyết phục
- Khung 4h: Giá phá tam giác giảm, RSI chạm kênh > khả năng giảm điều chỉnh sau đó tiếp tục xu hướng phá cản.
P/S: Cản cũ 4138$ khi phá sẽ tiến rất xa.
Chiến lược, hiện tại điểm entry vs stoploss khá gần nên cho một lệnh khá an toàn. Nhiều ae theo lệnh buy limit chắc cũng lãi nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.