vinhnguyen259

ý tưởng về btc trong trong khung dài hạn

Giá xuống
vinhnguyen259 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
tại rất nhiều người vẫn lạc quan về tăng giá vì dữ liệu onchain cho thấy nguồn cung cạn ở mức thấp nhất trong lịch sử và các quỹ liên tục rót vốn vaog cryto, nhưng tôi vẫn tin vào giá, một xu hướng giảm sẽ được thiết lập
Bình luận: hoàn tất sóng 1 giảm , đang có sự hồi lại từ sóng 2, kỳ vọng lên 58k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.