Ditrki1508

BTC ngày 11/11 ngắn hạn

Giá xuống
Ditrki1508 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sau đợt tăng vừa rồi BTC sẽ tiến tới vùng 86xx- 85xx trong ngắn hạn
Bình luận:
Đội long đâu chuẩn bị lên nòng nào
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.