PhanDinhThai

BTC - Những khả năng có thể xảy ra

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Với dữ liệu phân tích cặp BTC/USDT trên sàn BITTREX:

ở trên khung h4 và D1, chúng ta có thể thấy được "có vẻ" như down trend đã hoàn thành với việc đếm sóng elliot như hình vẽ. Sóng correction ABC "dường như" đã đi hết lộ trình của nó với sóng C bao gồm 5 sóng nhỏ 12345.
Tuy nhiên chỉ số hồi của sóng 2 và sóng 4 không thực sự đẹp, nên có khả năng sóng C vẫn chưa đi hết và hiện tại chi mới xong sóng 3 của sóng C, đang hình thành sóng 4 và vẫn có thể sóng 5 sẽ được tiếp tục với khoảng giá về sâu hơn cho kịch bản xấu của BTC (bearish).

Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy đường bao màu đỏ thể hiện cho downtrend dài đã phần nào bị phá vỡ (bước đầu), chúng ta có thể hi vọng vào một kịch bản tươi sáng xảy ra cho BTC khi quay lại đà tăng giá.

Để chắc chắn cho việc tăng giá, các phiên 4h tiếp theo giá cần phải vượt được mức giá 8900 để khẳng định được mô hình đầu và vai (màu xanh lá) cho xu hướng giảm và hình thành xu hướng tăng. Trong trường hợp này chúng ta có thể hi vọng được rằng giá BTC sẽ lên được vùng giá 12k.

Nếu giá BTC trong những phiên sắp tới không thể phá được cản như đã nói ở trên, rất có thể mô hình đầu và vai( màu đỏ ) của xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được hình thành và giá tiếp tục đi xuống để xác nhận cho việc hình thành nốt sóng giảm cuối cùng như đã nói ở trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.