Sinvestvn

BITCOIN có thể giảm về 6k.

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang ở vùng kháng cự mạnh vùng giá 11k - 11k8.
Giá có thể duy trì vùng đỉnh này 1 thời gian ngắn trước khi giảm về vùng 6k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.